Rozpis Víceúčelových hřišť

Pro objednání Víceúčelových hřišť - klikněte na VOLNO ​a odešlete svoji žádost, nebo volejte T: 731 548 297

Provozní řád městských víceúčelových hřišť

Provozovatel: Sportoviště města Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Sportovní hala, Stonky 860, IČO: 71234187, tel.: 572 540 588.

Provozní řád upravuje pravidla provozu městských víceúčelových sportovišť. K dispozici jsou čtyři hrací plochy, na kterých je možno provozovat tyto sporty:

 • Hřiště č. 1 a č. 4 - basketbal, odbíjená, nohejbal, badminton
 • Hřiště č. 2 a č. 3 – malá kopaná, házená, tenis

I. Provozní doba je rozdělena na dvě části

a) Provozní doba pro školy

Školami je sportovní areál možno využívat pro potřeby výuky ve dnech školního vyučování v době od 1. září do 30. června vždy od 08.00 do 14.00 hodin mimo školních prázdnin.

b) Provozní doba pro veřejnost:

LEDEN, ÚNOR, LISTOPAD, PROSINEC

 • Sportoviště uzavřena

BŘEZEN (dle počasí), ŘÍJEN 

 • Po – Pá  14.00 – 18.00 hod.
 • So + Ne  09.00 – 18.00 hod.

DUBEN, ZÁŘÍ

 • Po – Pá  14.00 – 19.00 hod.
 • So + Ne  9.00 – 19.00 hod.

KVĚTEN, ČERVEN 

 • Po – Pá  15.00 – 20.30 hod.
 • So + Ne  9.00 – 20.30 hod.

ČERVENEC

 • Po – Pá  09.00 – 21.00 hod.
 • So  09.00 – 21.00 hod.
 • Ne  09.00 – 19.00 hod.

SRPEN  

 • Po – Pá  09.00 – 20.00 hod.
 • So  09.00 – 21.00 hod.
 • Ne  09.00 – 19.00 hod.

Poznámka: Po dobu školních prázdnin je sportovní areál vyhrazen pro veřejnost po celý den v provozní době plánované pro příslušný měsíc (mimo vánoční a novoroční a velikonoční svátky, kdy bude provozní doba stanovena v závislosti na klimatických podmínkách).

II. Podmínky užívání sportovišť

 1. Žákům škol v hodinách tělocviku je vstup povolen pouze v doprovodu pedagogického dozoru. Dozor zodpovídá za chování svých cvičenců a za případné poškození sportovišť a jejich vybavení. Vyučující pedagogický dozor si osobně převezme klíče od přiděleného sportoviště u správce sportoviště nebo pověřeného pracovníka. Po skončení cvičební jednotky předá klíče opět osobně do rukou odpovědné osoby. V mimořádných situacích je možno si vyzvednout klíče ve vrátnici sportovní haly.
 2. Vstup za účelem individuálního sportování je povolen pouze v provozní dobu a pouze na ta hřiště, která jsou pro tento účel a pro konkrétní dobu určena dle rozpisu. Pro zájemce o individuální sportování je vstup volný jen na to hřiště, které není rezervováno. Rezervaci potvrzuje správce sportoviště. Je nutné respektovat případný hodinový rozpis a rozhodnutí správce.
 3. Vstup na sportoviště je povolen jen ve vhodné sportovní obuvi s měkkou, hladkou podrážkou a ve vhodném oblečení. Je zakázáno vstupovat na hrací plochu v tretrách či kopačkách.
 4. Hřiště je možné využívat pouze ke sportovní činnosti a sportům, ke kterým jsou určeny. Pevně zabudované sportovní zařízení a ostatní předměty nelze nahrazovat jinými. Je zakázáno na hřiště donášet další věci, kromě sportovních potřeb.
 5. Pro přechod mezi jednotlivými hřišti slouží vnější komunikace a vstupní branky na hřiště. Jakákoliv manipulace s oddělujícími sítěmi i pevně zabudovaným sportovním nářadím je zakázána.
 6. Do areálu městských sportovišť je zakázán vstup se zvířaty. Jízdní kola je potřeba odkládat ve vymezeném prostoru. Kočárky na sportoviště nepatří. Dále je zakázáno na sportovištích kouřit, požívat alkoholické nápoje a užívat jakékoliv druhy omamných látek.
 7. Všichni návštěvníci a uživatelé areálu dbají zásad slušného chování a udržují v areálu pořádek. Chovají se tak, aby neohrozili zdraví své ani ostatních přítomných osob.
 8. Užívání sportovišť je na vlastní nebezpečí. Majitel ani provozovatel víceúčelových sportovišť nenese odpovědnost za jakýkoli úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu.   

III. Pronájem sportovišť

Jednotlivá sportoviště (hřiště, kurty) s potřebným vybavením (sloupky, sítě apod.) jsou zájemcům pronajímána bezplatně nebo za stanovený poplatek (viz ceník). Správce vydá proti zaplacení poplatku platícímu zákazníku vždy doklad o zaplacení. Poplatek musí být zaplacen předem, jinak je správce oprávněn zamezit zájemci vstoupit na sportoviště.

Při pořádání vyhrazených akcí jinými pořadateli je nutné předat zpět sportovní areál a jeho zařízení bez poškození a v čistotě. Za úklid odpadů z těchto akcí odpovídají na vlastní náklady pořadatelé.

Vypracoval a schválil: Mgr. Evžen Slavík, ředitel organizace

Víceúčelové hřiště