Zadávací řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 

Ukončeno - Veřejná zakázka ,,Nákup výsledkové tabule"

Ukončeno - Veřejná zakázka ,,Nákup doskočiště a stojanů na skok o tyči"

Ukončeno - Veřejná zakázka ,,OPRAVA PODLAHY"