Rozpis Beach kurtů

Pro objednání Beach kurtů - klikněte na VOLNO ​a odešlete svoji žádost, nebo volejte T: 731 548 297

V areálu najdete

  • 3 beach hřiště s osvětlením
  • 2 antukové kurty
  • 2 hřiště s umělým povrchem

Provozní řád volejbalového areálu

Provozovatel: Sportoviště města Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Sportovní hala, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, tel.: 572 540 588. Tento provozní řád upravuje základní pravidla provozu volejbalových kurtů v areálu za sportovní halou v Uherském Hradišti.

1. Vstup do areálu

a) Vstup do areálu mají jednotliví nájemci v souladu s platným cenovým režimem. Členové  volejbalového oddílu, kteří svoji příslušnost k oddílu prokážou, mají vstup na všechny kurty zdarma, ostatní uživatelé jsou povinni zaplatit alikvotní poplatek za využití kurtu dle vyvěšeného ceníku provozovatele. Toto platí i pro hráče, kteří hrají v přítomnosti člena či členů volejbalového oddílu na jednom kurtu. Volejbalový oddíl TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště má vlastní klíče do areálu a zodpovídá za jejich užívání.

b) Po své tréninkové jednotce návštěvníci či zástupci volejbalového oddílu areál řádně uklidí. Jednotliví zástupci jsou zodpovědní za veškerou činnost, která se v jím svěřeném areálu odehrává v době jejich tréninkové jednotky, jakož i za ostatní návštěvníky či diváky vstupující v této době do areálu. Svá zjištění závad, poruch, poškození apod. oznámí zástupci nájemců písemně u správce areálu.

2. Užívání areálu

a) Centrální pískový kurt – slouží jak potřebám volejbalového oddílu, přípravě soutěžních družstev, pro soutěže, poháry, turnaje apod., tak i dalším nájemcům, pokud je kurt neobsazený.

b) Dva pískové kurty – každé družstvo nebo každý nájemce je povinen po skončení své tréninkové jednotky srovnat plochu kurtů železným nebo dřevěným hrablem a to od obvodu směrem ke středu obou polovin kurtu, tedy hrnout písek do míst, která se nejrychleji vyšlapou.

c) Dva antukové kurty – každé družstvo nebo každý nájemce je povinen před, během a po své tréninkové jednotce kurty kropit. Po skončení tréninku pak kurty stáhnout hrablem resp. kartáčem.

d) Okolní plochy kurtů – pro komunikaci slouží zámkové dlažby spojující jednotlivá hříště v areálu. Pohyb po plochách travnatých je třeba omezit pouze na údržbu areálu (toto není věcí uživatelů a nájemců) a vracení míčů zpět do hry.

e) Venkovní sprchy a výtokový ventil – je třeba dbát na důsledné zastavování vody po sprchování i po kropení kurtů.

f) Do areálu je zakázán vstup se zvířaty.

g) Jízdní kola je třeba odkládat ve vymezeném prostoru u vchodu do areálu.

h) U žákovských družstev a škol vstupují cvičenci do areálu jen s trenérským či pedagogickým dozorem. Na jednotlivé kurty pak ve vhodné ústroji, obuvi (boty s měkkou hladkou podrážkou, žádné kopačky ani tretry s hřeby či kolíky) a s odpovídajícím cvičebním nářadím.

i) Trenéři a pedagogický dozor odpovídají také za chování svých cvičenců. Dbají na to, aby se tito chovali tak, aby neohrožovali zdraví své ani ostatních a aby tito neničili svěřený majetek a zařízení.

i) Všichni návštěvníci a uživatelé areálu dbají zásad slušného chování a udržují v areálu pořádek.

j) V celém areálu platí přísný zákaz kouření.

Kontakt na správce

tel. 731 548 296 nebo 731 548 297

Beach kurty