Kontakt na vedoucího sportovní haly​
TEL. 731 548 277