Ceníky služeb SMUH od 1.1.2018

1. VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVIŠTĚ

Městský sportovní areál - více objednatelů

Mateřské školy a Základní školy jejichž zřizovatelem je město Uherské Hradiště

zdarma

Sportovní kluby (HC, SK Kraso, JVSB, AC)

50 Kč/h

Ostatní školy se sídlem v k. ú. Uherské Hradiště

300 Kč/h

Ostatní školy se sídle mimo k. ú. Uherské Hradiště

400 Kč/h

Ostatní subjekty

600 Kč/h

Šatna pro 25 osob

150 Kč/h


Městský sportovní areál - jediný objednatel

Všechny subjekty

2000 Kč/h

Veřejnost


Šatna+sprcha, WC

30 Kč/osoba

Víceúčelová hřiště - volejbal, basketbal

60 Kč/h

Víceúčelová hřiště - volejbal, basketbal - Permanentka

540 Kč/10h

Víceúčelová hřiště - tenis

60 Kč/h

Víceúčelová hřiště - fotbal, házená

150 Kč/h

Víceúčelová hřiště - fotbal, házená - Permanentka

1350 Kč/10h

Volejbalový kurt - antuka

70 Kč/h bez osvětlení

Volejbalový kurt - beach

100 Kč/h bez osvětlení

Volejbalový kurt - beach - Permanentka

900 Kč/10h

Volejbalové kurty - příplatek za osvětlení

50 Kč/h

Ceník půjčovného

Míč volejbalový

30 Kč/h/ks

Míč basketbalový

30 Kč/h/ks

Míč fotbalový

30 Kč/h/ks

Tenisová raketa

40 Kč/h/ks

Tenisové míče 3ks

30 Kč/h

Sada 6 koulí na pentanque

30 Kč/2h

Sada 8 koulí na pentanque

50 Kč/2h

Městský sportovní areál - pronájem reklamní plochy

Všechny subjekty

5000 Kč/kč/m

Umělá plocha pro bruslení

Veřejnost 

20 Kč/osobu

Mateřské a Základní školy (zřizovatel město Uherského Hradiště)

10 Kč/osobu


2. Sportovní areál Východ

Sportoviště na tenis + půjčení sportovního nářadí

Všechny subjekty

50 Kč/h/kurt

Sportoviště s umělou trávou

Všechny subjekty

150 Kč/h/bez osvětlení

Všechny subjekty

250 Kč/h/s osvětlením

Asfaltové hřiště+půjčení sportovního nářadí

Všechny subjekty

150 Kč/h

Sportovní areál Východ - pronájem reklamní plochy

Všechny subjekty

5000 Kč/m2/rok

3. Sportovní areál Míkovice

Sportovní areál Míkovice - sportoviště s umělým povrchem

Všechny subjekty (rezervace)

150 Kč/h bez osvětlení

Všechny subjekty (rezervace)

250 Kč/h s osvětlením

Sportovní areál Míkovice - pronájem reklamní plochy

Všechny subjekty

5000 Kč/m2/ro

4. Zimní stadion

Ceník služeb pro zimní stadion platný od 1.1.2018 do 31.12.2018

Pronájem ledové plochy pro fyzické a právnické osoby

Všední dny

Cena Kč/h

So, Ne, Svátky

Cena Kč/h

6:00 - 12:00 h

1000 Kč/h

6:00 - 22:00 h

2200 Kč/h

12:00 - 16:00 h

1500 Kč/h

od 22:00 h.

1700 Kč/h

16:00 - 22:00 h

2200 Kč/hod 22:00 h

1700 Kč/hBruslení veřejnosti

Dospělí

30 Kč

ZTP; ZTP/P

50% sleva

Děti a mládež do 18 let

25 Kč

ZTP doprovod

zdarma

Nebruslící veřejnost (doprovod)

5 KčŠkoly – jen v době výuky v dopoledních hodinách

Školské zařízení - zřizovatel město Uherské Hradiště

zdarma

Školské zařízení – ostatní, střední a vysoké školy

1000 Kč/h

Krasobruslení, individuální bruslení - při nevyužití ledové plochy a jen v denních hodinách

samostatný individuální trénink

200 Kč/h/os

Stornopoplatky při rušení rezervovaných služeb a nájmů

nad 5 dnů před termínem

bez poplatku

nad 24 hod před termínem

50% celkové ceny

5 až 2 dny před termínem

25% celkové ceny

pod 24 hod. před termínem

100% celkové ceny

Broušení bruslí

1 pár

40Kč