Atletický stadion obsahuje

  • 8 běžeckých drah včetně vodní překážky
  • 3 doskočiště na skok daleký
  • sektor na skok vysoký a skok o tyči
  • sektory vrhačské