Atletický stadion obsahuje

  • 8 běžeckých drah včetně vodní překážky
  • 7 doskočišť na skok daleký
  • sektor na skok vysoký a skok o tyči
  • sektory vrhačské (koule, disk, kladivo)
  • travnatá tréninková plocha
  • plnobarevná světelná tabule
  • krytá tribuna s kapacitou 500 míst